Pananaliksik tungkol sa edukasyon

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

Published on Dec 2, Agosto pa lamang ay mayroon nang sistema ang mga paaralan para maisakatuparan ng Departamento ng Edukasyon. Base sa nakalap ng DepEd, ang Pilipinas ay hindi pa nakamit ang istandard na kailangan ng mga estudyante para makipagkompetensya sa internasyonal na lebel. Ang ating bansa ay nasa pinakamababang ranggo sa asignaturang Matematika at Siyensiya sa internasyonal na pagsusulit Poliquit Panahon na para sa ating mga Filipino na saklawin ang ganitong uri ng pagbabago sapagkat tayo lamang na bansa sa Asya ang mayroong taon na programang basikong edukasyon.

Mistah name meaning in urdu

Ayon sa pag-aaral na ang taong basic education curriculum ay nag reresulta ng mas mainam o mas mahuhusay ang mga mag aaral Ortal Ayon kay Presidente Noynoy Aquino, kinakailangan magdagdag ng dalawang taon sa ating basic education. Para sa mga kayang magbayad hanggang labing-apat na taon sa pag aaral bago sa unibersidad. Ang mga kabataan ay mapupunta sa pinakamahuhusay na Unibersidad at magandang trabaho bago makapagtapos.

Ang kanyang nais ay labindalawang taon para sa mga pampublikong paaralan para mabigyan ang mga kabataan ng magandang kinabukasan. Isang taon sa kindergarten, anim na taon sa baitang 1 hanggang 6, apat na taon sa junior high school na tinatawag na baitang 7 hanggang 10, at dalawang taon sa senior high school na tinatawag namang baitang 11 hanggang Ang mga estudyante sa elementarya ay makakukuha ng diploma, gayundin sa junior at senior high school.

pananaliksik tungkol sa edukasyon

Ang dalawang taon ng senior high school ay nagbibigay sa kanila ng panahon upang makapamili sa siyensya, teknolohiya, musika, sining, agrikultura, isport at pagnenegosyo. Ang labindalawang taon ng basic education ay kailangan upang makarating sa susunod na antas. SlideShare Explore Search You. Submit Search.Katanungan Sagot.

Magbigay po ng halimbawa ng pananaliksik tungkol sa edukasyon. Sana ay mayroong magandang loob na makatulong sa akin. Hirap kasi gumawa eh.

Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay nag-umpisa sa sistemang bilingguwal o dalawang wika lamang.

pananaliksik tungkol sa edukasyon

Noon, nakatuon sa English at Filipino lamang ang wikang ginagamit sa pagtuturo at paglilimbag ng mga materyales. Ang pag-aaral na ito o saliksik na ito ay tungkol sa pag-alam ng pagiging epektibo ng mother tongue sa pagtuturo sa mga paaralan.

Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa ng Department of Education DepEdnapag-alaman nilang ang paggamit ng mother tongue sa mga paaralan ay mas nagbukas ng isang maayos na sistema para sa mga mag-aaral na malaman at matutuhan ang mga aralin. Dahil nasa isang wika itong kabisado nila at pamilyar sila, hindi katulad ng Filipino at English lang, mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang sinasabi ng guro at kung tungkol saan ba ang aralin.

Iyon lamang, para sa mga guro, sinasabing dagdag ang mother tongue sa kanilang gawain dahil may mga materyales na kailangan pa nilang isalin. Mismong DepEd na ang nagsabi na malaking tulong mother tongue sa pag-aaral ng mga bata dahil sa pamilyar na wikang ginagamit sa mga talakayan sa klase.

Skip to content Panitikan.

Fate zero characters servants

Halimbawa ng pananaliksik tungkol sa edukasyon Katanungan Sagot. Katanungan Magbigay po ng halimbawa ng pananaliksik tungkol sa edukasyon.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Marvilyn Quilong. Download PDF.

A short summary of this paper. Edukasyon, sinasaklaw nito ang estado ng pag-aaral ng mga mag-aaral at kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa isang bansa. Ito ang tumutulong sa isang bansa upang maging progresibo at maunlad. Ngunit kay raming problemang panlipunan ang kinakaharap ng ating bansa at isa na nga rito ang Edukasyon.

Isang problemang nais ng matuldukan ng ating gobyerno Sa panahon ngayon, kay rami nang kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at ang pangunahing dahilan nito ay kahirapan na isa pang malaking problemang kinakaharap ng bansang Pilipinas. Ang pagkakaroon ng korupt na gobyerno ay isang dahilan kung bakit naghihirapang ang ating bansa. Isa pang dahilan kung bakit may mga kabataang hindi nakakapagtapos dahil nagiging rebelde ito. Maraming nakaka-impluwensiyasa mga kabataan ngayon.

Mga problemang pampamilya, pampinansiyal, at ang iba'y napapabarkada. Isa pang problemang pang-edukasyon ang mababang kalidad ng pagtuturo.

Garen league of legends wiki

Dahil nga sa mga maling metodolohiya na naituturo sa mgakabataan, inaakala nito na ito'y tama. Ang isang epektibo at magandang kalidad ng pagtuturo ay hindi napagtatagumpayan ng isang guro dahil nga kulang pa ito sa kaalaman tungkol sa kanyang napiling asignatura. Kakulangan sa Pondo ay isa pang problema sa ating edukasyon, kahit na sapat ang badyet ng ating gobyerno kung hindi maayos ang paggamit nito,hindi uunlad ang Edukasyon sa ating bansa.

Itatalakay rin dito ang mga problema, dahilan at epektibong solusyon sa mga suliranin na tungkol sa Edukasyon. Ang mga impormasyong makukuha ay tumutulong upang mas makagawa ng isang mas epektibong proposiyon at impormasyon na magmumulat sa mga tao na ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa isang masagang buhay at kinabukasan.

Sa mga kabataanAng pag-aaral na ito ang magiging tulong nila para malaman ang mga problema at sanhi ng mga suliranin sa Edukasyon. Ito rin ay tutulong sa kanila upang kanilang malaman na may malaking kinakaharap na problema ang ating bansa tungkol sa Edukasyon.

Sa mga magulangAng pag-aaral na ito ay magiging batayan ng mga magulang upang kanilang malaman ang katotohanang malaki ang problema ng ating bansa lalong-lalo na sa Edukasyon. Sa pamahalaanAng pananaliksik na ito ay makakatulong sa pamahalaan upang mas mapalawig pa nila ang kanilang kaisipan at hanggang sila'y makagawa ng iba't ibang solusyon at paraan upangmasolusyunan ang problema sa Edukasyon ng ating bansa.

Ang pag-aaral na ito'y makakatulong sa kasalukuyan sa pagpapaunlad ng Edukasyon sa ating bansa Sa komunidad.

Investigative Documentaries: 5 bata, tumatawid ng bundok makapasok lang

Ang pag-aaral na ito ay tutulong sa mga mamamayan na maging bukas ang kanilang mga isip at makagawa ng mga iba't ibang kurokuro para makatulong sa estado ng Edukasyon ng ating bansa.

Sa pag-aaral na ito ay sisikaping masagot ang mga sumusunod na mga tanong.

Problemang Panlipunan, Mga Problema Sa Edukasyon Sa Bansang Pilipinas

Ano ang Edukasyon? Paano ito nakakatulong sa isang bansa? Anu-ano ang mga nararanasan na mga Problema sa Edukasyon ng ating bansang Pilipinas? Malaki ba ang nagiging epekto nito sa ating bansa? Anu-ano ang mga epektibong solusyon sa mga problemang ito?

Sa ngayon, halos 20 milyon ang mga estudyante mula elementary hanggang high school sa pampublikong paaralan. Tumaas ng 11 porsiyento o may dagdag na mga 2.To browse Academia.

Kunchacko boban age in aniyathipravu

Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Crizel Sicat-De Laza. Download PDF. A short summary of this paper. Ang konsepto ng transpormatibong edukasyon ay iniugat mula sa kritikal na pedagohiya ni Paulo Freire, isang Marxistang edukador, hanggang sa pagpapaunlad ng transpormasyunal na pagkatuto ng indibidwal ni Jack Mezirow.

Naglalayon ang mga kaisipang ito na hubugin ang indibidwal na pagkatao ng mga mag-aaral at kalaunan ay mag-ambag sa pagbabagong panlipunan. Ilalarawan nito ang karanasan ng mga guro sa Filipino ng Saint Louis University, Lungsod Baguio na nagdiwang ng ika-isandaang taong pagkakatatag bilang isang transpormatibong institusyon.

Sa pamamagitan ng talatanungan at pakikipanayam ay siniyasat ang antas ng integrasyon ng transpormatibong edukasyon sa pamamaraan at nilalaman ng pagtuturo ng pananaliksik sa Filipino. Bahagi rin nito ang pagsusuri sa mga praktika ng integrasyon, mga suliraning kinaharap ng mga guro at pagbuo ng modelong instruksyon na magpapalakas sa programang ekstensyon ng mga unibersidad. Diyalektikal o nagtatalaban ang dalawang ito at hindi maaaring mapaghiwalay. Nagiging mabuti ang kalagayan ng tao dahil sa kabutihan at kaunlarang tinatamasa niya mula sa lipunan habang nakikinabang naman ang lipunan mula sa mga produktibong taong nag-aambag sa kanyang pag-unlad.

Dni robocze 2021 rok

Transpormasyon ng indibidwal at lipunan ang batayang salalayan ng transpormatibong edukasyon. Ang ugnayang ito ay matalas na ipinaliwanag ng mga kaisipang nakahanay sa teoryang Marxismo. Ang pagsasagawa ng pilosopiya ayon kay Marx ay nangangahulugang pagbabago ng daigdig. Krusyal sa proseso ng radikal na pagpapalaya sa lipunang mapagsamantala ang pagpapalaya sa kamalayan ng tao sa pamamagitan ng edukasyon. Sa kaisipang ito, na siya ring sinusugan ng mga sumunod pang kaisipan hinggil sa ugnayan ng lipunan at edukasyon, mahalaga ang demokratiko at bukas na pagpapalitan ng ideya mula sa guro at mag-aaral.

Mahalaga ang terminong critical consciousness o mapanuring kamalayan sa mga Marxista at binibigyang-diin na ang kamalayang ito ay kailangang tumungo sa mapanuri at konkretong pagkilos. Ito ang esensya ng praxis teorya at praktika kung saan hindi maaaring ihiwalay ang anumang konsepto at kaalaman sa praktikal na aplikasyon o materyal na batayan nito. Upang masubukan ang kawastuan ng isang teorya at sa gayon ay mapaunlad ito, kailangang isapraktika ito at kung anuman ang isinapraktika ay kailangang muling palalimin at paunlarin sa pamamagitan ng muling pagteteorya.

Diyalektikal o nagtatalaban ang teorya at praktika Marx,sa pagbanggit ni Centeno, Mula sa kaisipang nabanggit ay inilulugar ang positibong dulot ng edukasyon sa pagbabago ng obhetibong realidad. Anumang teorya o kaisipang natututuhan sa loob ng isang akademikong institusyon ay kailangang ilapat sa konkretong kalagayan sa pamamagitan ng pagdalumat o pag-aaral sa realidad.

Gayunman, anumang realidad na nakikita sa lipunan ay kailangang malalimang pag-aralan at suriin sa loob ng akademya.

Ang pagtatalaban ng lipunan at edukasyon ay mahalagang usapin sa teoryang Marxismo at mahusay na teoretikal na gabay sa kabuuang pag-aaral ng integrasyon ng panlipunang kamalayan sa pagtuturo.

EPEKTO NG PAGGAMIT NG INTERNET SA AKADEMIK PERPORMANS NG MGA MAG nn

Tumutukoy ang kritikal na pedagohiya ni Freire sa mahigpit na relasyon ng pagtuturo at pagkatuto. Mahahalaga ang mga kategoryang unlearning, learning at relearning gayundin ang reflection at evaluation upang ipakita ang malalim na pagtatasa ng mga guro at mag-aaral sa kalagayan ng edukasyon, talikdan ang mga kaisipang sumupil sa kalayaang mag-isip at muling aralin o palitan ang mga kaalamang ito.

Ang kritikal na pedagohiya ay isang pagdulog o pamamaraang pagtuturo na nagtatangkang itaas ang kamalayan ng mga mag-aaral upang patuloy na magtanong, maging mapanuri at hamunin ang gahum o dominanteng ideolohiya tungo sa pagbabagong panlipunan. Sa madaling sabi, layunin ng kritikal na pamamaraan sa pagtuturo na maabot ng mga mag-aaral ang kritikal na kamalayan. Ilang mga global na kampanya ang naglalayong isakonteksto ang indibidwal na pagkatuto ng mga mag-aaral sa mas malaking istruktural na mga isyu.To browse Academia.

Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Edukasyon. Armia Leonardo. Download PDF. A short summary of this paper. Kung mahalaga talaga sa mga Pilipino ang Wikang Pambansa ay gagamitin ito kahit kailan at saan man magpunta. Maraming iba't-ibang wika dahil sa archepilago ng hugis ng bansa Pilipino o tinatawag ding varayti ng wika. Sabi ng marami na ang Wikang Ingles ang mas mahalaga kumpara sa Wikang Filipino dahil ang Wikang Ingles ang pangunahing linggwahe na mas ginagamit ng karamihan kahit saan man magpunta sa buong mundo.

Pero para sa mga Pilipino at sa mga taong mas nakakaintindi sa kahalagahan ng ating Wikang Filipino, ito ang sumisimbolo sa katauhan bilang isang Pilipino, makakaya ring mapaunlad ang sariling bansa kahit ang sariling wika lamang ang ating gamitin. Sabi pa nga ng bayaning Pilipino na si Dr.

Problemang Panlipunan, Mga Problema Sa Edukasyon Sa Bansang Pilipinas [Pananaliksik]

Jose Rizal "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Mahalaga talaga ang wikang filipino sa kasalukuyan dahil nagpapatunay ito na mayroong sariling wikang maipagmamalaki ang mga Pilipino. Malinaw na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan na ginagamit upang maiparating ang mga nasasaloob na ideya at damdamin ng isang tao. Hindi lamang ito isang paraan ng pakikipag-usap sa kapwa kundi ginagamit din ito upang makipagkaibigan, makipagtalakayan at maibahagi ang iba't ibang opinyon at kaisipan.

Sa buong kasaysayan, maraming mga bagay, sitwasyon at pangyayari na tumutukoy sa kahalagahan ng wika sa mga tao, sa kapaligiran at higit lalo na sa bansa. Ang wika ay hindi lamang kumakatawan sa isang tao.

Ito ay hindi lamang isang paraan para sa pagpapahayag ng mga sariling saloobin, opinyon, mga personal na obserbasyon at halaga ng kanyang mga katangian ay isang sisidlan na siyang nagpapahayag ng mga aspeto ng isang komunidad o bansa.Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Brenilda Medina Punong-Guro. Lubos kong pinasasalamatan ang mga sumusunod dahil sa pagbibigay ng suporta upang aking mapagtagumpayan ang pananaliksik na ito:. Edukasyon, sinasaklaw nito ang estado ng pag-aaral ng mga estudyante at kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa isang bansa.

Ito ang tumutulong sa isang bansa upang maging progresibo at maunlad. Ngunit kay raming problemang panlipunan ang kinakaharap ng ating bansa at isa na nga rito ang Edukasyon. Isang problemang nais ng matuldukan ng ating gobyerno. Sa panahon ngayon, kay rami nang kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at ang pangunahing dahilan nito ay kahirapan na isa pang malaking problemang kinakaharap ng bansang Pilipinas.

Ang pagkakaroon ng korupt na gobyerno ay isang dahilan kung bakit naghihirap ang ating bansa. Isa pang dahilan kung bakit may mga kabataang hindi nakakapagtapos dahil nagiging rebelde ito. Maraming nakaka-impluwensiya sa mga kabataan ngayon. Isa pang problemang pang-edukasyon ang mababang kalidad ng pagtuturo. Ang isang epektibo at magandang kalidad ng pagtuturo ay hindi napagtatagumpayan ng isang guro dahil nga kulang pa ito sa kaalaman tungkol sa kanyang napiling asignatura.

Kakulangan sa Pondo ay isa pang problema sa ating edukasyon, kahit na sapat ang badyet ng ating gobyerno kung hindi maayos ang paggamit nito, hindi uunlad ang Edukasyon sa ating bansa. Itatalakay rin dito ang mga problema, dahilan at epektibong solusyon sa mga suliranin na tungkol sa Edukasyon. Ang mga impormasyong makukuha ay tumutulong upang mas makagawa ng isang mas epektibong proposiyon at impormasyon na magmumulat sa mga tao na ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa isang masagang buhay at kinabukasan.

Sa mga researcher. Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay para makalikha pa siya ng mga impormasyon at makagawa ang isang researcher ng isang konklusyon na puwedeng niyang ipaalam sa ibang tao upang mas maging laganap ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pag-aaral na ito. Sa mga kabataan. Ang pag-aaral na ito ang magiging tulong nila para malaman ang mga problema at sanhi ng mga suliranin sa Edukasyon. Ito rin ay tutulong sa kanila upang kanilang makuro na may malaking kinakaharap na problema ang ating bansa tungkol sa Edukasyon.

Sa mga magulang. Ang pag-aaral na ito ay magiging batayan ng mga magulang upang kanilang madalumat ang katotohanang malaki ang problema ng ating bansa lalong-lalo na sa Edukasyon. Sa pamahalaan.

Sa komunidad.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Aileen Marie Bay II.

Download PDF. A short summary of this paper. Dahon ng PasasalamatKami po ay lubusang nagpapasalamat sa mga nagging bahagi ng aming pag-aarala na ito. Nang dahil sa kanila, mas napalawak pa an gaming kaaalaman at nagging possible na magkaroon ng magandang resulta sa pag-aaral nito.

Kay Gng. Fe Babao, ang aming mahal na guro sa asignaturang Filipino 2 Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik, kami po ay lubusang nagpapasalamat dahil sa kanyang walang sawang pagsuporat at pag-unawa sa amin sa pagawa n g aming pamanahong papel sa pamamagitan ng pagtama at paggabay habang kami ay naggagawa ng aming pananaliksik.

Pagpapahayag ng SularininAng panaliksik na ito ay may mga katangiang nais sikapn na bigyan ng kasagutan Anu-ano ang mga salik sa epektibong pamamaraan na nakakaapekto sa studyante na nalululong sa pagkaadik sa internet? Ano sa tingin mo ang benipisyo ng internet sa pang arawaraw na buhat ng mga mag-aaral?

Kahalagahan ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon sa Pag-aaralAng pag-aaral na ito ay ukol sa paglalahad ng epekto ng internet sa akademik perpormans ng mga mag-aaral.

pananaliksik tungkol sa edukasyon

Katuturan ng mga TerminoAng bawat termino na nababanggit ay mapapaloob sa aming sulating pananaliksik. Ang mga terminong ito ay mapapaloob sa mamababasa upang maunawaan nila ang tungkol ditto, mas lumawak pa ang kanilang talasalitaan at upang mas maging pamilyar pa sila dito. Nanggaling ang mga salita sa mga diksyunaryo, internet atbp. Naglalayon ang pag-aaral na ito na bigyang alam ang mga estudyante sa mga mabuting epekto ng internet at bigyang babala patungkol sa mga negatibong epekto nito upang ito'y magamit nilang wasto.

Ito rin ay makapapababa ng populasyon ng mga estudyanteng halos nilalaan ang lahatng kanilang oras sa paggamit ng internet. Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay makapagdadala nang malakingtulong sa mga estudyanteng nakararanas ng pagkasugapa sa internet. Ito rin aynaglalayong makapag-ambag sa literatura para sa matagumpay na pag-aaralng mga mag-aaral sa Mindanao.

Para sa mananaliksik, ang pag-aaral na ito aymahalaga at makatutulong na magkaroon ng karagdagang kaalaman. Maging sanggunian din ito sa mga mag-aaral na nais magsaliksik ukol sa pag-aaral na ito.

Ang pananaliksik na ito ay inilalahad ang kahalagahan ng pag-aaral sa paggamit ng tama sa Internet na nagbibigay sa atin ng isang mas mahusay na komunikasyon at mabilis na paggawa. Ang makikinabang sa pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod: Naglalayon ang pag-aaral na ito na bigyang alam ang mga estudyantesa mga mabuting epekto ng internet at bigyang babala patungkol sa mga negatibong epekto nito upang ito'y magamit nilang wasto. Magingsanggunian din ito sa mga mag-aaral na nais magsaliksik ukol sa pag-aaral na ito.

Sa mga sugapa sa internet-Ang resulta ng pag-aaral na ito aymahahayaang mabahala sila sa mga negatibong epekto ng paggamit nginternet tulad ng problema sa pisikal o kalusugan, relasyon sa pamilya atproblema sa pag-aaral. Sa mga estudyante -Na sila ay mabahala sa kanilang sarili at magagamit ang oras atinternet ng maayos, nang ito ay makapagbigay ng positibong epekto sakanilang pag-aaral.

Jack wolfskin royal oak

Sa mga magulang-Ito ay makatutulong sa kanila na mabawasan ang pangamba kung maayos ba ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa mga guro-Ang resulta ng pag-aaral na ito ay magiging instrumentoupang gabayan ang kanilang mga estudyante sa wastong paggamit ng internet. Upang malaman din ang kadahilanan ng mga may mababang marka ng nilangestudyante.

Sa komyunidad lalo na sa mga nagnenegosyo ng internet -Namabahala rin sila sa gawain ng mga estudyante sa labas ng paaralan. Sa mga batang paslit-Upang sila ay magabayan ng maayos sakanilang paglaki.


responses on “Pananaliksik tungkol sa edukasyon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *